Nyheder

Grøn omstilling i Hvidbjerg


Det ligger fast, at miljøet fortjener at stå i toppen på hele verdens dagsorden. Det giver max mening at passe på kloden, så vi har taget et nyttigt initiativ her hos PH Montage. Vi har udskiftet lyskilder og varmeanlæg til miljøvenlige varianter, hvilket også driftsøkonomisk virkelig har kunnet betale sig.

Indtil sidste år skulle vi bruge olie for at holde varmen. Og for bare få år siden bestod vores belysning overvejende af lysstofrør, der bruger op til 40% mere strøm end LED, som vi nu har.  

Udskiftningen har været dyr, men allerede nu viser tallene, at pengene er givet godt ud, afslører Frede fra vores ’økonomiske hovedkontor’.

Helt konkret har vores nye varmepumper (to luft-til-vand og tre luft-til-luft leveret og installeret af Dam & Hovgaard A/S) i første regnskabsår givet os en besparelse på 32% i forhold til fyringen med olie. Herunder forventer vi at have afsluttet afskrivningen indenfor en overskuelig årrække.

Af andre fordele skal nævnes, at vi med udskiftningen har fået forbedret vores arbejdsforhold.

Takket være LED har vi fået et naturligt og ensartet lys, der ikke afgiver varme. Derudover har vi på værkstedet fået en stabil rumtemperatur med en væsentlig sidegevinst; vi er sluppet af med støjniveauet fra den oliebaserede varmluftsovn, der konstant steg og faldt imellem 14 og 21 grader.